Casa Memorială Stan Ioan Pătraș


Este specifică subzonei Valea Tisei. Planul cuprinde trei încăperi: tinda la mijloc, o cameră la stradă şi una înspre grădină. Prispa cu stâlpişi cu arcade este dispusă pe faţadă în dreptul camerei de la drum şi a tinzii. Accesul în camera dinspre grădină se face printr-o uşă practicată în peretele din capătul prispei. Acoperişul este în două ape, din ţiglă. Portiţa şi stâlpii gardului sunt pictaţi.

Casa a aparţinut meşterului Stan Ion Pătraş, renumit pentru crucile sculptate şi pictate în cimitirul din Săpânţa. Interiorul este amenajat în spiritul tradiţiei locale. Sunt expuse zeci de sculpturibasorelief, pictate, specifice creaţiei artistului. În curte se păstrează atelierul său, în care urmaşii îi continuă meşteşugul.